تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک نامبروان

چطور از نشتی روغن گیربکس خودرو جلوگیری کنم؟