تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک نامبروان

هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک خودروهای چینی چقدر است؟