تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک نامبروان

مشخصات فنی گیربکس لکسوس rx 350